menu
sluiten

Organisatie ontwikkeling

Organisaties die willen of moeten veranderen zijn vaak goed in staat om het gewenste functioneren te duiden. Het onderbouwd vormgeven van de beoogde verandering en de implementatie daarvan blijken weerbarstig. De geleefde werkelijkheid van gewoonten, vanzelfsprekendheden, rituelen, opgebouwde ‘rechten’, sociale verhoudingen, likes en dislikes, onderstromen, waarden, privileges, status en pikordes vormt voor veel organisaties een haast ongrijpbaar obstakel.

In tijden waarin het rationele managementdenken overheerst, zijn we geneigd om te vergeten dat organisaties en mensen aandacht nodig hebben. In een wereld waarin organisaties wendbaar moeten zijn, vergeten we dat organisaties en mensen ook duidelijkheid en houvast nodig hebben. Ontwikkeling vraagt leiding. Wanneer die aandacht en leiding langdurig hebben ontbroken ontstaan ontwikkelingsproblemen. Hoe herken je de verschijnselen van verwaarlozing en welke interventies helpen daarbij? Hoe sluit je aan op de zone van naastgelegen ontwikkeling? Hoe maak je destructieve interactie constructief en welk leiderschap past daarbij? Ons veranderkundig perspectief is dat de organisatieverandering begint in de geleefde werkelijkheid, niet in de papieren werkelijkheid.