menu
sluiten

Ontwerp en vormgeving veranderproces FNV

De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) is de grootste werknemersvereniging van Nederland en als gevolg van allerlei sociaal-maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen volop in beweging. Van de Bunt Adviseurs heeft de FNV ondersteund in het ontwerp, vormgeving en implementatie voor het veranderproces.

Teruglopende ledenaantallen, de consequenties voor de begroting daarvan, de invloed van technologische innovaties, de toenemende digitalisering van het werk: een aantal redenen die het voor de FNV, onveranderlijk relevant in de samenleving, noodzakelijk maakten anders te gaan werken in de organisatie.

In het recente verleden is vooral gebouwd aan de basis van de vakbeweging, met de totstandkoming van één ongedeelde FNV. De organisatie zit inmiddels echter alweer in een volgende fase. De blik wordt naar buiten gericht. Er wordt ingezet op kwaliteit en resultaat. Professionalisering en modernisering worden gestimuleerd. De FNV moet en wil het nog beter doen. Daarvoor is actie nodig.

Dat heeft geleid tot een veranderproces, gericht op het doorvoeren van structurele wijzigingen in de organisatie. Van de Bunt Adviseurs heeft bijgedragen aan het ontwerp en de vormgeving van dit veranderproces en het ontwikkelen en opstellen van de plannen in dat kader. Daarvoor is veel denkkracht in de organisatie gemobiliseerd en zijn medewerkers actief betrokken. Er is geluisterd naar het commentaar op eerdere plannen. Tevens is duidelijk gemaakt hoe de zaken ervoor staan en in kaart gebracht wat er moet gebeuren. Hoe kan het beter? Waar zit de ruimte? Hoe moet het anders?

Het opereren van een vakbeweging in het huidige tijdsgewricht vraagt om ondersteuning door een wendbare werkorganisatie, waarin competente vakmensen op een constructieve wijze bijdragen aan het realiseren van doelen en ambities van de vereniging. Het door Van de Bunt Adviseurs opgestelde veranderplan is dáárop gericht. Het is op de eerste plaats een reorganisatieplan. De uitvoering ervan beoogt taken, werkzaamheden en activiteiten beter, slimmer en meer kostenbewust in te richten, voor de hand liggende besparingen te realiseren en de samenwerking te intensiveren. Opdat Nederland een sterke vakbeweging houdt.