menu
sluiten

Marieke ten Have

Functie

contact

m.ten.have@vandebunt.nl
0621478411

Marieke ten Have is gepromoveerd in de ethiek van volksgezondheidsbeleid. Haar ervaring als onderzoeker, beleidsadviseur en leidinggevende zet ze in om complexe maatschappelijke vraagstukken te ontrafelen, onder andere op het gebied van maatschappelijke rechtvaardigheid en diversiteit en inclusie. Ze levert graag een concrete bijdrage: Marieke houdt niet van ‘denken om het denken’, ze gaat veel liever het veld in.

De rode draad in haar werk is een streven naar een rechtvaardige samenleving. Ze is op rechtvaardigheidstheorieën afgestudeerd in de filosofie, en in een eerdere functie bij de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving zette ze zich in voor een toegankelijker zorgstelsel. Marieke: ‘Iedereen moet mee kunnen doen. Ik wil me verzetten tegen kloven in onze samenleving: de inkomenskloof, gezondheidsverschillen die samenhangen met klasse, genderongelijkheid op de werkvloer.’ Ze streeft ernaar dat ieders talenten worden benut.

Marieke is analytisch en verbindend. Ze spreekt ‘verschillende talen’ en zoekt graag multidisciplinaire perspectieven op. Marieke: ‘Ik vind het belangrijk om elke stem te horen.’