menu
sluiten

Rosaly Brandon

Functie

contact

r.brandon@vandebunt.nl
0623412159

Rosaly Brandon studeerde straf- en bestuursrecht in Amsterdam, werkte als adviseur voor burgemeesters en wethouders en zette het Preventief Interventie Team (PIT) op, dat begeleiding biedt aan kinderen die dreigen te ontsporen en hun ouders. Rosaly: ‘Eerder werd er bij criminaliteitspreventie vooral gekeken naar ontwikkelingspsychologie, en niet naar de neurowetenschappelijke kant. Door deze inzichten te combineren, is het PIT een vernieuwende en effectieve interventie, die landelijk wordt toegepast.’ Rosaly gaf leiding aan een gemêleerd team en werd twee opeenvolgende jaren manager met de hoogste medewerkerstevredenheidsscore van de Gemeente Amsterdam.

Op inhoudelijk vlak houdt Rosaly zich graag bezig met complexe maatschappelijke opgaven, onder meer op het gebied van openbare orde, veiligheid, jeugd en onderwijs. Als organisatieadviseur is ze expert op het gebied van leiderschap en begeleiding van bestuurders, managers en teams. Die werkvelden liggen in haar optiek dicht bij elkaar, zowel in positieve, als in negatieve zin. Rosaly: ‘Ik ga uit van secure base leadership: als manager wil je dat je medewerkers zich, vanuit een veilige basis, zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen, veranderingen goed kunnen hanteren en zo ook meer risico durven te nemen om verder te groeien. Daarbij speelt hechting een belangrijke rol, net als in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Die hebben zo’n veilige basis ook nodig.’ Maar natuurlijk gaat het niet altijd goed: dan kom je terecht in situaties van vervreemding of verwaarlozing – de donkere kant van organisaties en leidinggeven. Ook dan bieden inzichten uit de ontwikkelingspsychologie goede handvatten om opnieuw een veilige basis te creëren en teams productiever te maken. ‘De menselijke kant van verandering staat voor mij centraal: van begeleiding van High Performance Teams tot verwaarloosde teams.’

Rosaly is scherp, eigenzinnig, warm, betrokken, optimistisch en politiek-bestuurlijk sensitief. Ze brengt graag sterke persoonlijke verbindingen tot stand. Rosaly: ‘Als het, in een team met allerlei verschillende overtuigingen en standpunten, lukt om verbinding te creëren en politieke verschillen te overbruggen, dan ben ik súperblij.’