menu
sluiten

Teams begeleiden in organisatie­­verandering

Een grote instelling met vestigingen door het hele land, wil een –  in haar sector –  tegendraadse ontwikkelbeweging maken. Deze instelling verplaatst het werk van centraal in de organisatie naar decentraal in teams en legt hiermee de nadruk op persoonlijke dienstverlening. Deze verandering vraagt een omslag in de manier van denken, in de manier van werken en in het gedrag van medewerkers. Van de Bunt werd gevraagd om teams te begeleiden in deze transitie.

We startten per team met een startbijeenkomst, om uitgebreid stil te staan bij ‘het waarom’ van de verandering, bij de verwachtingen en bij wat er op de teams afkomt. Vervolgens zijn werkzaamheden stapsgewijs naar de teams overgegaan, waar nodig voorafgegaan door een training. In tussentijdse werkbijeenkomsten richtten we ons op het evalueren van de nieuwe manier van werken, het coachen van medewerkers en manager(s) en het waar nodig aanscherpen of bijstellen van werkzaamheden of doelen. Hierbij maakten we steeds de verbinding tussen de visie, het hoger gelegen doel en de praktijk. Op deze manier werkt elk team – binnen de kaders van het transitieplan – op maat aan het realiseren van de concrete veranderingen en de ontwikkeling van zowel het team als van individuele teamleden.