menu
sluiten

Inclusie en diversiteit voor Van Lanschot Kempen

De financiële instelling Van Lanschot Kempen vroeg Van de Bunt een door de organisatie gedragen inclusiviteits- en diversiteitsbeleid te formuleren en de besluitvorming hierover voor te bereiden.

Niels: ‘Diversiteit gaat over verscheidenheid, en inclusie gaat over hoe je met die verscheidenheid omgaat. We vinden het belangrijk om, in dit type opdrachten, precies te kijken: hoe kunnen we diversiteit productief maken? Hoe zorg je dat het niet blijft bij een papieren werkelijkheid, maar werkt in de praktijk? Hoe ontstaat er écht iets gemeenschappelijks? We zijn al dertig jaar op dit thema actief en kunnen hierbij uit onze ruime ervaring putten.’

Van Lanschot Kempen ondernam al een aantal jaar verschillende activiteiten op het gebied van inclusie en diversiteit, maar wilde dat graag vatten in een beleidsstuk (‘Inclusion & Diversity Policy’) dat internationaal organisatiebreed gedragen werd.

Niels Büller

“Hoe kunnen we diversiteit productief maken? Hoe zorg je dat het niet blijft bij een papieren werkelijkheid, maar werkt in de praktijk?”

Van de Bunt vormde een team met medewerkers van Van Lanschot Kempen, deed brononderzoek, organiseerde werksessies en nam interviews af binnen de organisatie. Loeki: ‘Dat deden we om te leren wat eigen is aan de visie van Van Lanschot Kempen op dit dossier. Maar ook om te zien waar ze op dat moment tegenaanliepen en waar ze al mee bezig waren, zodat we konden aansluiten bij wat er al in de organisatie speelde.’ Vervolgens werd een verscheidenheid van werkvormen en een open dialoog georganiseerd. ‘Niet alleen met mensen uit alle lagen van Van Lanschot Kempen, maar ook met externe experts op het gebied van inclusie en diversiteit.’

Met kennis en resultaten uit de interne dialoogsessies en input van buitenaf ontwierp het team concrete maatregelen en een stevig beleidsplan om het streven naar inclusie en diversiteit te borgen binnen de organisatie. Ila: ‘Het eigenaarschap bleef volledig bij Van Lanschot Kempen, zij brachten uiteindelijk zelf het plan op tafel. Daarmee was het draagvlak voor een duurzame verandering geborgd.’