menu
sluiten

Niels Büller

Niels Büller studeerde Nederlands recht met een master International Public Law, en filosofie met een specialisatie in de rechtsfilosofie. Hij richtte in 2009 filmplatform Cineville op, waardoor zelfstandige filmtheaters elkaar niet langer beconcurreerden, maar juist gingen samenwerken. Niels: ‘Dat was in feite één grote systeeminterventie.’

Zijn ervaring als adviseur op politiek-bestuurlijk niveau en als interim-manager zet hij in om organisatiekundige- en maatschappelijke vraagstukken te onderzoeken. Zijn expertise ligt op het gebied van inclusie en diversiteit, democratisering, media en journalistiek. Hij heeft daarnaast een grote interesse in arbeidsmarktgerelateerde vraagstukken. Niels: ‘Dat is hét thema van onze tijd.’

Niels houdt ervan om analytisch, precies en origineel te denken: ‘Je kijkt enerzijds naar de harde kant van organisaties – rollen, verantwoordelijkheden, taken en kaders – en anderzijds naar de specifieke casus: wat is er nú aan de hand? Ik vind het interessant als er een verstoring tussen die twee pijlers ontstaat, waardoor je opnieuw moet gaan nadenken over grote concepten.’