menu
sluiten

Onderwijsvernieuwing Politieacademie

In opdracht van de Politieacademie is Van de Bunt verantwoordelijk voor het programmamanagement en de procesbegeleiding van een grootschalige vernieuwing van het basispolitieonderwijs. Een ingrijpend, complex en gevoelig veranderingsproces waarbij Van de Bunt-adviseurs op meerdere niveaus coördineren, begeleiden en een adviserende rol vervullen.

De politie wil het basispolitieonderwijs inhoudelijk vernieuwen en daarmee tegelijkertijd anticiperen op de uitstroom van vijftien- tot zeventienduizend agenten die in de komende vier à vijf jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereiken. Om die uitstroom op te vangen, diende de al geplande onderwijsvernieuwing – waardoor de opleiding tot agent een kwalitatieve impuls krijgt, een jaar korter duurt, en studenten zich eerder specialiseren – versneld te worden ingevoerd.

Gerard: ‘We hebben de invoering van deze onderwijsvernieuwing begeleid: de verandering maakt de academie natuurlijk zelf, wij ondersteunden ze daarbij.’ Van de Bunt hielp een programma te ontwikkelen met verschillende projecten die zowel over het onderwijs zelf gingen, als over de bedrijfsvoering. Gerard: ‘Wat heb je nodig aan middelen en techniek, hoe kom je van ‘oud’ naar ‘nieuw’ onderwijs? Hoe ga je met medewerkers om, en met studenten? Hoe wordt het gecommuniceerd naar alle betrokkenen? Al die trajecten hebben we gecoördineerd en begeleid.’ 

Een uitdagende opgave – naast het ontwikkelen en implementeren van de onderwijsvernieuwing in de periode van de corona-lockdowns – was het meenemen van de regionale politie-eenheden in de nieuwe onderwijsvorm: in de vernieuwde onderwijsvorm ligt immers het accent nog meer op leren en werken in de praktijk. Gerard: ‘Dat was een complexe uitdaging waar het vernieuwingsprogramma goed in is geslaagd. De eenheden worden nu meer gezien als een leerwerkbedrijf. Het is nu echt een co-productie geworden tussen de Politieacademie en het korps. Dat voelt als een van de grootste successen waaraan wij hebben mogen bijdragen.’

Inmiddels studeert de eerste lichting studenten van de vernieuwde opleiding af. ‘Het programma heeft z’n werking gehad, nu pikt de staande organisatie het op. Het eigenaarschap ligt volledig bij de Politieacademie, daar zijn we trots op.’