menu
sluiten

Advisering over maatschappelijke vraagstukken

Complexe maatschappelijke vraagstukken verder helpen is een van onze drijfveren. Dat doen we door onze inhoudelijke bril te combineren met onze strategische en veranderkundige expertise. Zuiver inhoudelijke antwoorden volstaan immers niet, het gaat ons om het daadwerkelijk realiseren van doorbraken in de praktijk. De grote actuele (beleids)vraagstukken zijn bijna altijd intersectoraal van aard. Onze historische expertise in zowel de publieke als de private sector komt daarbij goed van pas. Zo richtten we namens overheid en energieleveranciers, en samen met andere uitvoeringsorganisaties, in de winter van 2023 in drie maanden tijd een Tijdelijk Noodfonds Energie op, om te voorkomen dat huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening energieschulden opbouwen. Ook zetten we ons in voor de Duurzame Luchtvaarttafel, een samenwerkingsverband van onder meer luchthavens, luchtvaartmaatschappijen, kennisinstellingen en brandstofproducenten en de maakindustrie, gericht op de verduurzaming van de luchtvaarsector.

Bij het adviseren over maatschappelijke vraagstukken vervullen we diverse rollen, variërend van kwartiermaker en onafhankelijk voorzitter tot projectleider, adviseur, bestuurssecretaris en strategisch communicatieadviseur.