menu
sluiten

Charlotte Prenen

Functie

contact

c.prenen@vandebunt.nl
0611684194

Charlotte Prenen werkt graag in complexe bestuurlijke omgevingen aan grote maatschappelijke vraagstukken. De Wijkaanpak, een overheidsprogramma gericht op leefbaarheid en veiligheid, is daar een goed voorbeeld van. Ze houdt ervan om in wisselende rollen – of dat nou als projectleider, kwartiermaker, (organisatie)adviseur of onderzoeker is – te ‘werken voor de goeie zaak’.

Ze studeerde Sociale Wetenschappen en deed een master International Development Studies. Tijdens haar studie woonde ze op de Filipijnen, waar ze voor haar masteronderzoek werkte met kinderen in straatsituaties. Dit onderwerp – kansengelijkheid voor jonge generaties – vormt nog steeds de kern van haar werk, waarin ze zich graag inzet voor betere toekomstperspectieven voor kinderen en jongeren in kwetsbare gebieden.

Charlotte is een sterke observator, pragmatisch, bevlogen, doortastend en betrokken. Ze is een generalist: ze kijkt vanuit verschillende invalshoeken naar een probleem en weet die invalshoeken op een productieve manier samen te brengen. Ze schakelt graag tussen abstract en concreet, tussen groot en klein. Charlotte: ‘Je moet zowel direct zichtbare verandering creëren, als een langetermijnplan opzetten.’