menu
sluiten

Wijkaanpak

In opdracht van meerdere gemeentes en het Ministerie van Binnenlandse Zaken brengt Van de Bunt in buurten met veel kansenongelijkheid alle vormen van expertise bijeen om de sociaal-economische positie van toekomstige generaties te versterken en hen perspectief te bieden. Een maatschappelijk complexe opgave, met een enorme impact.

Bewoners in buurten die onderdeel zijn van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid leven vaker in armoede, hebben vaker een slechte gezondheid en leven gemiddeld gezien korter. Loeki: ‘De plek waar je geboren wordt, bepaalt nu te veel welke kansen je hebt op een goed leven.’ Lodewijk: ‘Verandering komt niet vanzelf. Je moet het DNA van die buurt ontcijferen, met mensen spreken, je ogen gebruiken, en bereid zijn om voor iedere plek weer opnieuw te kijken: wat is er hier nodig om kansen duurzaam te vergroten?’

Sinds 2013 werkt Van de Bunt al mee aan het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Sinds mei 2021 heeft de wijkaanpak zich naar voorbeeld van het NPRZ uitgebreid naar twintig gebieden in Nederland. Van de Bunt is in een flink aantal van deze gebieden actief.

De adviseurs van Van de Bunt brengen mensen en organisaties samen om gedeelde ambities concreet en uitvoerbaar te maken. Buurtbewoners, lokale organisaties, woningbouwcorporaties, welzijnsinstellingen, politie, onderwijsinstellingen, gemeentes, de provincie en het Rijk worden allemaal betrokken bij het maken van een plan voor de toekomst van de buurten.

“Op elke plek ziet zo’n plan er weer anders uit. Maar het doel is overal hetzelfde: om kansenongelijkheid weg te nemen en perspectief te bieden voor volgende generaties.”

Van de Bunt helpt in de verschillende gebieden in diverse rollen: als kwartiermaker, als begeleider van bestuurders en lokale leiders en als strategisch adviseur. Van de Bunt draagt bij aan organisatie-inrichting van de samenwerkingsverbanden, aan positionering en identiteit, aan het vergroten van draagvlak onder bewoners en betrokken organisaties, aan de ontwikkeling van routekaarten en ambitiedocumenten, en aan het bieden van concreet handelingsperspectief om energie in de programma’s te organiseren en behouden. Daarbij is het cruciaal om buurtbewoners in elke fase te betrekken. Charlotte: ‘We werken samen met al deze partijen en bewoners toe naar een plan waar mensen zich mede-eigenaar van voelen, en waar ze enthousiast over worden.’

Loeki: ‘Ons werk is veelzijdig: we ontrafelen en ordenen complexe vraagstukken, en organiseren tegelijk laagdrempelige initiatieven om bewoners te bereiken en te betrekken. Denk hierbij aan buurtbijeenkomsten en verhalenwedstrijden. Zo organiseerden we in Heerlen Noord een kerstmarkt in Kasteel Hoensbroek om de mensen bij de opgaven in dit gebied te betrekken.’

De ambities zijn groot: er wordt een 25-jarenplan voor het gebied gemaakt. Loeki: ‘Je kijkt naar wat er morgen nodig is én naar wat er over tien jaar nodig is.’ De adviseurs noemen het een ‘meerdimensionale puzzel’. Charlotte: ‘Op elke plek ziet zo’n plan er weer anders uit. Maar het doel is overal hetzelfde: om kansenongelijkheid weg te nemen en perspectief te bieden voor volgende generaties.’