menu
sluiten

Effectiviteit van onderzoek in eigen beweging

De Nationale ombudsman behandelt klachten van burgers over overheidsoptreden en voert uit eigen beweging onderzoeken uit met als doel om overheidsoptreden structureel te verbeteren. In opdracht van de Nationale ombudsman heeft Van de Bunt Adviseurs een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar de effectiviteit van deze onderzoeken uit eigen beweging.

Opdrachtgever

Team

Gestart is met het definiëren van het begrip effectiviteit en het identificeren van factoren die van invloed zijn op het al dan niet effectief zijn. Zo werd eerst een methodologisch kader gebouwd voor het casusonderzoek. In het casusonderzoek is voor tien afgeronde onderzoeken uit eigen beweging onderzocht in welke mate het beoogde effect was bereikt en welke rol de geïdentificeerde invloedsfactoren daarin hadden gespeeld. De bevindingen van de tien casusonderzoeken zijn vervolgens naast elkaar gelegd en in samenhang geanalyseerd. Op basis van de analyse zijn aanbevelingen geformuleerd waarmee de Nationale ombudsman in staat wordt gesteld om de effectiviteit van toekomstige onderzoeken uit eigen beweging te vergroten.

Een belangrijke meerwaarde van de aanpak van het casusonderzoek was dat de betrokkenen bij elk van de tien onderzochte casussen bevraagd zijn en met elkaar in gesprek zijn gebracht. Het bleek heel waardevol om elkaar ‘een kijkje in de keuken te geven’. Waarom pakte de Nationale ombudsman het op die specifieke manier aan? Waar kwam de reactie van het bestuursorgaan vandaan? Hoe kon het optreden van de belangenorganisatie verklaard worden? Een jaar na dato bleek het een stuk makkelijker praten en dat gaf veel inzicht.

Klik hier om het rapport te bekijken.

Om de bevindingen uit het onderzoek ook om te zetten in het daadwerkelijk vergroten van de effectiviteit, heeft Van de Bunt voor de onderzoekers van de Nationale ombudsman een leertraject ‘sturen op effectiviteit’ ontworpen en begeleid.