menu
sluiten

Lerarentekort

In opdracht van de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Primair en Voortgezet Onderwijs werd Van de Bunt gevraagd te adviseren over een passende organisatievorm om de tekorten in het onderwijs aan te pakken.

Ondanks alle inspanningen om het lerarentekort te verkleinen, blijft het een urgent maatschappelijk probleem met een hoge impact op het leven van kinderen: het moet dus effectiever worden opgelost. De onderwijsministers vroegen Van de Bunt om te onderzoeken hoe de regelingen, subsidies en initiatieven die er al zijn, doeltreffender kunnen worden ingezet. Ber: ‘De vraag was eigenlijk: kunnen we dat nou niet slimmer organiseren, zodat het sneller effect heeft, eerder bijdraagt aan het oplossen van het tekort, en scholen daar een voordeel mee kunnen doen?’

Het project werd verdeeld in twee parallelle werkstromen die elkaar voedden: aan de ene kant organisatieadvies, aan de andere kant inhoudelijk onderzoek, dat bestond uit een inventarisatie van bestaande maatregelen en dataverzameling om het probleem scherper in kaart te brengen. Ber: ‘We kunnen niets zeggen over hoe je het moet organiseren, als we niet weten wat er allemaal al gebeurt en wat het effect daarvan is.’ In beide werkstromen werd intensief samengewerkt met het ministerie. De twee werkstromen ondersteunden en versterkten elkaar: uit de inhoud volgde hoe de organisatie eruit diende te zien.

Van de Bunt organiseerde brainstormsessies met OCW en betrok ook de sector bij het project. Elske: ‘We voerden gesprekken over de hele breedte van het onderwijsveld en organiseerden sessies om kennis en ervaring van onderwijsprofessionals te gebruiken.’ Ber: ‘We wilden het kind niet met het badwater weggooien: er gebeurde al heel veel in de sector met betrekking tot het lerarentekort. We wilden aansluiten bij wat er al was.’ Uiteindelijk resulteerde dit proces in een organisatievorm die regionale verschillen erkent en productief maakt, de RATO, ook wel onderwijsregio genoemd.

Ber: ‘We zijn er trots op dat we in het zoeken naar de oplossing hebben kunnen samenwerken met het veld: we hebben het niet zelf in een ivoren toren bedacht. Er ligt nu een solide basis is voor het ministerie, zodat die hierop verder kan bouwen.’

Het rapport ‘Kinderen eerst: Kwartiermakersadvies personeelstekort onderwijs’ leest u hier.