menu
sluiten

Instituut Mijnbouwschade Groningen

In opdracht van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) vervult Van de Bunt een rol als coördinerend adviseur op de afdeling Schade, Expertise en Herstel (SEH) van het IMG en begeleidt Van de Bunt het managementteam (MT) SEH. Een uitdagende, actuele en maatschappelijk complexe opdracht.

Opdrachtgever

Team

Het IMG is verantwoordelijk voor de afhandeling van de mijnbouwschade veroorzaakt door gaswinning in Groningen. Een uitdagend en urgent project, waarbij Van de Bunt werd gevraagd om team-overstijgende vraagstukken op de afdeling te coördineren en daarin te adviseren, en om het MT SEH te begeleiden in een teamontwikkelingstraject, allebei in nauwe samenwerking met het afdelingshoofd SEH.

Lisette: ‘Wat deze opdracht bijzonder maakt, is de grote maatschappelijke opgave, de complexiteit en de dynamiek waarin het IMG opereert.’

Lisette is verantwoordelijk voor het programma- en procesmanagement van verschillende trajecten binnen het IMG. Ze houdt overzicht over- en binnen de trajecten, en vervult daarin een verbindende rol, zowel in de organisatie zelf als richting belangengroepen of samenwerkingspartners. Deze trajecten zijn veelzijdig: het varieert van de begeleiding van een technisch-inhoudelijk onderzoekstraject tot aan de doorontwikkeling van een samenwerking met een verwante organisatie. 

Naast de programma- en procesbegeleiding van de verschillende trajecten binnen het IMG, begeleidt Lisette samen met Van de Bunt-collega Hester van der Burg een teamontwikkelingstraject van het managementteam SEH. Lisette: ‘Dit is een waardevolle manier van samenwerken. Hester brengt haar expertise op het gebied van leiderschap en teamontwikkeling in en ik werk nauw samen met het MT waardoor ik weet wat er speelt een behoeften signaleer. Zo versterken we elkaars kennis, en kan ik samen met het MT opvolging geven aan de teambijeenkomsten.’