menu
sluiten

Leiderschap

Zonder goed leiderschap geen productieve organisatieontwikkeling. Een leider zoekt voortdurend afstemming met de buitenwereld en ontwikkelt in verbinding met de medewerkers visie en strategie. Een leider motiveert, stelt heldere kaders en neemt heldere besluiten. Maar leiderschap is niet enkel voorbehouden aan de organisatietop en het management. Persoonlijk leiderschap op alle niveaus bevorderen, zorgt voor betere prestaties en plezieriger werken.

Onze begeleiding bij leiderschapsontwikkeling sluit aan op transformatiedoelstellingen van de betrokken organisatie. We verankeren onze begeleiding niet in standaard stappen, maar in vormgeving van begeleiding aansluitend bij de werkpraktijk waarin leiders zich begeven. Dat krijgt vorm in het adviesproces, maar ook gericht via teamontwikkelingssessies of intervisiegroepen. We werken in de dagelijkse praktijk, en die praktijk van de deelnemers is het vertrekpunt voor de inhoud van onze begeleiding. Het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling is het doel. Deze vorm van lerend ontwikkelen heeft effect, beklijft langdurig en maakt op eigen kracht verder ontwikkelen mogelijk.

Onze individuele begeleiding richt zich op persoonlijk leiderschap en het vergroten van de roleffectiviteit. Doel van deze individuele begeleidingstrajecten is dat het individu zich goed voelt in zijn of haar rol en zich bewust is van eigen krachten, zwaktes, valkuilen en drijfveren. Zulke inzichten versterken de productiviteit, de flexibiliteit en het werkplezier.