menu
sluiten

Reflectie op een toekomstbestendige publieke omroep

In opdracht van en samen met het Commissariaat voor de Media reflecteerde Van de Bunt op de toekomstbestendigheid van de landelijke publieke omroep.

Team

Periode

januari 2022 juli 2022

Het doel van het publieke bestel – het waarborgen van vrije meningsvorming – is onmisbaar voor een goed werkende democratie. Het goed functioneren van de landelijke publieke omroep is dan ook van waarde voor de samenleving.

Het Commissariaat voor de Media was door de voormalig minister van OCW gevraagd te reflecteren op knelpunten ten aanzien van de criteria voor toelating en erkenning van landelijke omroepen. Van de Bunt ontwierp samen met het Commissariaat een proces waarmee interne en externe denkkracht ingezet kon worden.

In de reflectie kwam naar voren dat de inrichting van het bestel goed paste bij de verzuilde samenleving waarin het tot stand was gekomen, maar tegenwoordig de aansluiting dreigt te missen bij maatschappelijke, technologische en marktontwikkelingen. Niels: ‘Samen hebben we de inrichting van het publieke bestel uiteengerafeld, om te kijken aan welke knoppen je zou kunnen draaien om tot verandering te komen, en hoe die verschillende aspecten met elkaar samenhangen.’ Uit die analyse kwam naar voren dat bijstellingen van het bestel op losse onderdelen de knelpunten niet oplossen, en vaak zelf tot nieuwe problemen leiden.

Maikki: ‘In het traject hebben we een goede mix gevonden tussen de inbreng van gedegen kennis over het bestel, het creëren van ruimte voor een vrije gedachtevorming en een sterke penvoering. Dat leidde tot nieuwe inzichten bij de betrokkenen en resulteerde in een prikkelende en gedegen reflectie.’

Klik hier om de reflectie te lezen.