menu
sluiten

Projectleiders coachen bij het Oranjefonds 

Het Oranje Fonds versterkt projecten die mensen met elkaar verbinden. Dat doet ze met geld, aandacht en advies. Voor het Oranje Fonds ondersteunt Van de Bunt Adviseurs de meerjarenprogramma’s Groen Verbindt en de Verschilmakers.

Deze programma’s richten zich op het inzetten van groen als middel om de sociale samenhang in Nederland te bevorderen en op het vergroten van het aantal jonge vrijwilligers in Nederland. In het brede ondersteuningsaanbod voor projecten, verzorgt Van de Bunt de coaching van de projectleiders.

Het Oranje Fonds koos ervoor om de coaching niet vrijblijvend aan te bieden, maar er wel voor te zorgen dat projectleiders zelf invloed hebben op de mate waarin ze er gebruik van maken en op welk vlak ze de ondersteuning willen inzetten. De begeleiding kan bijvoorbeeld meer inhoudelijk, procesmatig of op persoonlijke effectiviteit gericht zijn.De coaching kent een ritme van een aantal keer per jaar gedurende de looptijd van het meerjarige programma. Hierdoor leren de projectleider en de coach elkaar goed kennen en is er sprake van duurzame inzet op de kwaliteit van het project en de projectleiders. Door de nauwe samenwerking tussen het Oranje Fonds en Van de Bunt kan er steeds goed worden ingespeeld op belangrijke thema’s. Zo worden, met respect voor de vertrouwelijkheid van de coaching, overall rode draden geïdentificeerd en biedt het Oranje Fonds weer themabijeenkomsten om daar op door te bouwen. Zo ervaren de projectleiders echt op alle vlakken maatwerk. De coaching is een beproefde aanpak, methodisch, maar toch met het benodigde maatwerk. Daarmee levert deze ondersteuning een belangrijke bijdrage aan het succes van de projecten en daarmee ook aan deze meerjarenprogramma’s van het Oranje Fonds.

Van de Bunt Adviseurs heeft deze vorm van ondersteuning in eerdere programma’s aan het Oranje Fonds geleverd en het blijkt bij elk programma weer enorm plezierig om met projectleiders te werken aan het realiseren van zulke mooie sociale doelen.